SmectaGo®

SmectaGo®

SmectaGo pomáhá vyřešit akutní průjem různého původu kdekoliv se nacházíte!

 • Základní složkou prostředku SmectaGo® je diosmektit.
 • Diosmektit je přírodní čištěný jíl, který pokryje a chrání sliznici trávicího ústrojí.
SmectaGo®
Úvodní stránka > SmectaGo®

Jak SmectaGo® působí ?

SmectaGo® je zdravotnický prostředek ve formě perorální suspenze v sáčku obsahující diosmektit, jíl, který pokryje a chrání sliznici trávicího ústrojí. Je prokázáno, že SmectaGo®:

Váže toxické látky a choroboplodné zárodky (bakterie a viry) a pomáhá je vyloučit z těla.

Chrání trávicí trakt, urychluje hojení střevní sliznice a obnovuje její přirozenou mikroflóru.

Mechanismus působení přípravku Smecta - SmectaGO

SmectaGo®: perorální suspenze v sáčku k přímému užití

SmectaGo® 12 sáčků

12 sáčků k přímému užití – příchuť karamelovo-kakaová

Bez nutnosti ředění

Suspenze se užívá přímo ze sáčku.
Před otevřením sáček promněte mezi prsty.

perorální suspenze v sáčku k přímému užití

Dávkování zdravotnického prostředku SmectaGo®

Akutní průjem

 • Děti (8 až 15 let včetně) – na začátku léčby užít 2 sáčky, poté 1 sáček po každé měkké stolici, max. 4 sáčky za den.
  Je nutné podávat perorální rehydratační roztok k náhradě tekutin ztracených při průjmu a k prevenci dehydratace (nedostatku tekutin v těle).
 • Dospělí a děti starší než 15 let – na začátku léčby užít 2 sáčky, poté 1 sáček po každé měkké stolici, max. 6 sáčků za den.

Jak dlouho se má SmectaGo® užívat při akutním průjmu?

 • SmectaGo® můžete užívat až 3 dny. Pokud průjem trvá déle než 3 dny, poraďte se s lékařem.

Chronický průjem nebo bolest břicha:

 • Dospělí (pouze) – max. 3 sáčky za den (1 ráno, 1 v poledne, 1 večer) podle potřeby.

Jak dlouho se má SmectaGo® užívat při chronickém průjmu nebo bolesti břicha?

 • Tento zdravotnický prostředek můžete užívat bez porady s lékařem maximálně 2 týdny. SmectaGo® se nedoporučuje užívat dlouhodobě nebo opakovaně.

Opatrnost při užívání

Neužívejte SmectaGo®:

 • jestliže jste alergický(á) na diosmektit nebo na kteroukoli další složku.
 • u dětí s akutním průjmem mladších než 8 let
 • u dětí s chronickým průjmem nebo bolestí břicha.

Nesnažte se léčit příznaky sami a ihned se poraďte s lékařem:

 • jestliže je průjem doprovázen vysokou teplotou, třesem nebo opakovaným zvracením
 • jestliže máte známky dehydratace (nedostatku tekutin – pokud pociťujete velkou žízeň, máte suchý jazyk, jste unavený(á) nebo trpíte přetrvávající ztrátou chuti k jídlu)
 • jestliže Vaše stolice obsahuje krev nebo hlen
 • jestliže je průjem doprovázený rychlým úbytkem tělesné hmotnosti
 • jestliže se průjem objevuje během nebo po léčbě antibiotiky
 • jestliže trpíte poruchou imunitního systému nebo právě podstupujete léčbu, která potlačuje Váš imunitní systém (imunosupresivní léčba nebo léčba rakoviny)
 • jestliže jste se v nedávné době vrátil(a) z některé tropické oblasti

Nepokračujte v léčbě průjmu a poraďte se s lékařem:

 • jestliže se příznaky nezlepší nebo se zhorší po uplynutí doporučené doby léčby (viz bod 3 Jak se SmectaGo® užívá)
 • jestliže se průjem opakovaně vrací nebo dochází ke střídání průjmu a zácpy

Zvláštní opatření při používání SmectaGo®

 • U pacientů, kteří měli v minulosti těžkou zácpu, se má prostředek SmectaGo® používat s opatrností
 • SmectaGo® obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce

Upozornění pro pacienty s akutním průjmem

 • U dětí se SmectaGo® musí používat v kombinaci s perorálním rehydratačním roztokem k doplnění tekutin vyloučených při průjmu a k prevenci dehydratace (nedostatku tekutin v těle).

U dětí se má v průběhu průjmu zachovávat příjem potravin. Doporučuje se podávat často malé dávky rozmixovaného jídla (např. rýže, vejce, maso, vařené ovoce a zelenina).

Pokud u dítěte dochází ke změnám chování, příznaky průjmu se nezlepšují nebo se zhorší nebo dochází k častému nebo přetrvávajícímu zvracení, vyhledejte lékaře.

 • U dospělých s akutním průjmem je SmectaGo® doplňkovou léčbou k rehydrataci – doplnění tekutin ztracených při průjmu. V průběhu průjmu by měl být zachován příjem potravy. Doporučují se malá lehká jídla s vyloučením tučných, těžkých, kořeněných, povzbuzujících potravin nebo ovocných šťáv.

Léčba průjmu u starších nebo oslabených pacientů vyžaduje zvláštní péči, protože při průjmu dochází obvykle k významné ztrátě tekutin (dehydrataci), která může mít závažné důsledky.

Upozornění týkající se chronického průjmu nebo bolesti břicha

SmectaGo® se nedoporučuje užívat dlouhodobě nebo opakovaně. Pokud v případě chronického průjmu nebo bolestí břicha příznaky přetrvávají déle než 2 týdny, poraďte se s lékařem. Před dalším pokračováním léčby by měla být zjištěna příčina obtíží.

Další léčivé přípravky a SmectaGo®

Neužívejte SmectaGo® ve stejnou dobu jako jiné perorálně (ústy) podávané léčivé přípravky, protože by mohlo dojít ke snížení účinku ostatních přípravků. Mezi užitím prostředku SmectaGo a dalšími léky se doporučuje dodržet interval 2 hodin.  

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích nebo zdravotnických prostředcích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

 Podávání SmectaGo® se v těhotenství a během kojení nedoporučuje. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete SmectaGo® používat.

SmectaGo® je zdravotnický prostředek. Vždy jej užívejte v souladu s návodem k použití a informacemi uvedenými na obalu nebo podle pokynů svého lékaře / lékárníka.

Pro více informací: čtěte návod (PDF, 185 Ko)