Kontakt

Ipsen Pharma s.r.o.

Olbrachtova 2006/9, Praha 4 140 00

tel. : +420 242 481 821

IČO: 07099321
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 294625

e-mail: info.czech@ipsen.com

www.ipsen.com/czc

www.ipsen.com

PV contact:

Hlášení nežádoucích účinků:

Podezření na nežádoucí účinky našich léků nebo problémy s kvalitou našich výrobků nám prosím ohlašte co nejdříve telefonicky nebo emailem na:

e-mail : pharmacovigilance.czech@ipsen.com