Zácpa

Zácpa

Definice zácpy u dospělých

Zácpa je pojem, který zahrnuje mnoho forem zhoršeného vyprazdňování. Pacient se vyprazdňuje méně než 3x za týden, defekace může být bolestivá, což vede k zadržování stolice1. Příležitostná zácpa je většinou způsobena změnou každodenních návyků (cestování, změna stravovacího režimu, stres…) nebo zadržováním stolice1.

Jaké jsou příznaky zácpy?1

  • nepříjemný pocit v břiše
  • nadýmání
  • křeče
  • stolice je tuhá až tvrdá, působí obtíže při vyprazdňování a člověk má pocit neúplného vyprázdnění

Zácpa v číslech

Zácpa je častější u žen

Zácpa postihuje asi 20 % světové populace.3

Prevalence zácpy

Zácpou trpí přibližně 1/5 populace.3

Frekvence zácpy

Většina pacientů trpících zácpou se s ní potýkala více než 5 krát za rok.3

1: ameli – Constipation de l’adulte – http://www.ameli-sante.fr/constipation-de-ladulte/la-constipation-de-ladulte-definition-symptomes-et-facteurs-favorisants.html [consulté le 5 Décembre 2016]
2: Abrégéd’hépato-gastro-entérologie – 2e édition – Partie « Connaissances » – octobre 2012 – Editions Elsevier-Masson
3: Arcane research, Panel Troubles Digestifs Analyse de la prévalence et de la prise en charge (médicale et pharmaceutique) des troubles digestifs dans la population française – Juillet 2013