Podmínky používání cookies  

Úvodní ustanovení 

Tyto webové stránky prujem-zacpa.cz („webové stránky“) využívají cookies a jiné technické prostředky. 

Účelem těchto Podmínek používání cookies („podmínky“) je informovat uživatelé o využitých cookies a jiných obdobných technických prostředků („cookies“) a možnostech změny nastavení. 

Uživatel je povinen věnovat pozornost těmto informacím a v případě potřeby se na nás obrátit na kontaktech níže. 

 

Provozovatel webových stránek 

Provozovatelem webových stránek je Ipsen Pharma s.r.o, Olbrachtova 2006/9 Praha 4 140 00, Česká republika.

Kontakt IPSEN: dataprivacy@ipsen.com. 

 

Politika cookies 

Uživatelé těchto webových stránek jsou informováni o používání cookies. 

Cookies jsou malé textové soubory, jejichž funkcí je ukládání informací týkajících se pohybu uživatele na webových stránkách. 

Cookies umožňují společnosti IPSEN vylepšit používání webových stránek. Cookies, které používá IPSEN, jsou dočasné i trvalé. 

Dočasné cookies jsou aktivní pouze po dobu návštěvy uživatele na webových stránkách, a jakmile se uživatel z webových stránek odhlásí, jsou odstraněny. 

Trvalé cookies zůstávají na harddisku terminálu uživatele i poté, co ten webové stránky opustí a zůstanou na něm do té doby, dokud je uživatel sám ručně nesmaže nebo dokud je prohlížeč sám po určité době neodstraní. 

Jestliže uživatel deaktivuje v rámci nastavení svého prohlížeče cookies, musí vzít v úvahu, že některé grafické prvky se možná nebudou zobrazovat správně nebo že nebude moci používat některé aplikace.  

 

Nezbytně nutné cookies 

Nezbytně nutné cookies vám umožňují pohybovat se Službou a používat její funkce, jako je přístup do oblastí s přihlášením a zabezpečením. Jedná se o technické cookies. 

COOKIE 

Účel 

Typ 

Právní základ 

Doba uchování 

PHPSESSID 

Poskytuje funkce napříč stránkami 

Ipsen 

plnění smlouvy 

1 rok 

OptiononConsent 

Tento soubor cookie je nastaven v souladu s předpisy pro soubory cookie od společnosti OneTrust. Ukládá informace o kategoriích souborů cookie, které web používá, a o tom, zda návštěvníci dali nebo odejmout souhlas s používáním každé kategorie. To umožňuje vlastníkům stránek zabránit tomu, aby byly soubory cookie v každé kategorii nastaveny v prohlížeči uživatelů, pokud není udělen souhlas. Neobsahuje žádné informace, které by návštěvníka webu identifikovaly. 

OneTrust 

plnění smlouvy 

1 rok 

OptiononAlertBoxClosed 

Tento soubor cookie je nastaven v souladu s předpisy pro soubory cookie od společnosti OneTrust. Ukládá informace o kategoriích souborů cookie, které web používá, a o tom, zda návštěvníci dali nebo odejmout souhlas s používáním každé kategorie. To umožňuje vlastníkům stránek zabránit tomu, aby byly soubory cookie v každé kategorii nastaveny v prohlížeči uživatelů, pokud není udělen souhlas. Neobsahuje žádné informace, které by návštěvníka webu identifikovaly. 

OneTrust 

Plnění smlouvy 

1 rok 

 

Nezbytně nutné cookies na webové stránce je možné používat bez souhlasu uživatele. Z tohoto důvodu nemohou být technické cookies individuálně zapínány ani vypínány. V nastavení prohlížeče však může uživatel cookies vypnout kdykoli. 

Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory cookie byly nastaveny, navštivte stránky www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org

Analytické cookies 

Analytické cookies umožňují IPSEN PHARMA shromáždit informace o užívání webové stránky pro zlepšení obsahu a umožňují získávat statistické informace o návštěvnosti.  

Užívání těchto cookies není možné bez souhlasu uživatele. V nastavení prohlížeče však může uživatel cookies vypnout kdykoli. Změnu nastavení cookies je možné také učinit zde. 

Konkrétní druhy: Google Analytics. „Google analytics“ jsou používané ke sledování výkonnosti webových stránek, například pro stanovení počtu zobrazení konkrétní stránky a počtu uživatelů prohlížejících si daný web. Analýza webových stránek může být koncipována a využívána třetími osobami. Informace získané díky cookies umožňují analyzovat různé typy chování uživatelů a používají se k optimalizaci uživatelské zkušenosti a k identifikaci částí webových stránek, které by mohly vyžadovat údržbu. Informace jsou anonymní a jsou používány výhradně pro statistické účely. Pro aktivaci cookies je nutný souhlas uživatele, který musí kliknout na okno určené k tomuto účelu. 

Právní základ: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat. 

Kategorie údajů: síťové identifikátory, údaje o prohlížení stránek, ID uživatele, souhrnné analýzy. 

Příjemce, předání do třetí země a podmínky příjemce: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podmínky poskytování služby Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Obecný přehled o zásadách zabezpečení a ochrany soukromí v Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, jakož i politika o ochraně soukromí společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

Předání do USA je činěno na základě standardních smluvních doložek. 

Doba uchování: 2 roky, unikátní ID po dobu 24 hodin. 

 

Změna nastavení a více informací 

Nastavení cookies je možné činit vždy zde. 

Uživatel může také svůj webový prohlížeč nastavit tak, aby bylo obecně zakázáno ukládání cookies na zařízení. 

Uživatel může rovněž spravovat řadu korporátních cookies užívaných pro online reklamu prostřednictvím nástrojů volby spotřebitele, vytvořených v rámci samoregulačních programů v mnoha zemích, jakými jsou například ve Spojených státech působící https://www.aboutads.info/choices/ nebo v EU působící http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. 

 

Závěrečná ustanovení 

Více informací o zpracování osobních údajů, kontaktech správce, právech subjektu údajů a postupu jejich uplatnění naleznete zde. 

Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny. Uživatel si musí právní texty na webových stránkách pravidelně číst a v případě potřeby si vyžádat vysvětlení na kontaktech výše. Změna těchto podmínek je účinná zveřejněním. 

Verze podmínek: leden 2022