Podmínky používání cookies  

Úvodní ustanovení 

Tyto webové stránky prujem-zacpa.cz („webové stránky“) využívají cookies a jiné technické prostředky. 

Účelem těchto Podmínek používání cookies („podmínky“) je informovat uživatelé o využitých cookies a jiných obdobných technických prostředků („cookies“) a možnostech změny nastavení. 

Uživatel je povinen věnovat pozornost těmto informacím a v případě potřeby se na nás obrátit na kontaktech níže. 

 

Provozovatel webových stránek 

Provozovatelem webových stránek je Ipsen CHC, 65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – Francie.

Kontakt: rgpd@mayoly.com. 

 

Politika cookies 

Uživatelé těchto webových stránek jsou informováni o používání cookies. 

Cookies jsou malé textové soubory, jejichž funkcí je ukládání informací týkajících se pohybu uživatele na webových stránkách. 

Cookies umožňují společnosti IPSEN vylepšit používání webových stránek. Cookies, které používá IPSEN, jsou dočasné i trvalé. 

Dočasné cookies jsou aktivní pouze po dobu návštěvy uživatele na webových stránkách, a jakmile se uživatel z webových stránek odhlásí, jsou odstraněny. 

Trvalé cookies zůstávají na harddisku terminálu uživatele i poté, co ten webové stránky opustí a zůstanou na něm do té doby, dokud je uživatel sám ručně nesmaže nebo dokud je prohlížeč sám po určité době neodstraní. 

Jestliže uživatel deaktivuje v rámci nastavení svého prohlížeče cookies, musí vzít v úvahu, že některé grafické prvky se možná nebudou zobrazovat správně nebo že nebude moci používat některé aplikace.  

 

Nezbytně nutné cookies 

Nezbytně nutné cookies vám umožňují pohybovat se Službou a používat její funkce, jako je přístup do oblastí s přihlášením a zabezpečením. Jedná se o technické cookies. 

COOKIE 

Účel 

Typ 

Právní základ 

Doba uchování 

PHPSESSID 

Poskytuje funkce napříč stránkami 

Ipsen 

plnění smlouvy 

1 rok 

 

Nezbytně nutné cookies na webové stránce je možné používat bez souhlasu uživatele. Z tohoto důvodu nemohou být technické cookies individuálně zapínány ani vypínány. V nastavení prohlížeče však může uživatel cookies vypnout kdykoli. 

Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory cookie byly nastaveny, navštivte stránky www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org

Analytické cookies 

Analytické cookies umožňují IPSEN CHC shromáždit informace o užívání webové stránky pro zlepšení obsahu a umožňují získávat statistické informace o návštěvnosti.  

Užívání těchto cookies není možné bez souhlasu uživatele. V nastavení prohlížeče však může uživatel cookies vypnout kdykoli. Změnu nastavení cookies je možné také učinit zde. 

 

Změna nastavení a více informací 

Nastavení cookies je možné činit vždy zde. 

Uživatel může také svůj webový prohlížeč nastavit tak, aby bylo obecně zakázáno ukládání cookies na zařízení. 

Uživatel může rovněž spravovat řadu korporátních cookies užívaných pro online reklamu prostřednictvím nástrojů volby spotřebitele, vytvořených v rámci samoregulačních programů v mnoha zemích, jakými jsou například ve Spojených státech působící https://www.aboutads.info/choices/

 

Závěrečná ustanovení 

Více informací o zpracování osobních údajů, kontaktech správce, právech subjektu údajů a postupu jejich uplatnění naleznete zde. 

Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny. Uživatel si musí právní texty na webových stránkách pravidelně číst a v případě potřeby si vyžádat vysvětlení na kontaktech výše. Změna těchto podmínek je účinná zveřejněním. 

Verze podmínek: leden 2024